Privacy Policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van mProvement. mProvement is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder andere worden verzameld via deze website (de "Website").

mProvement respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

mProvement verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- en/of brochureformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, telefoonnummer en e-mailadres aan mProvement verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan mProvement verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door mProvement gebruikt om de door u aangevraagde whitepaper(s) toe te sturen en/of contact met u op te nemen. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening. Voor zover wettelijk vereist vraagt mProvement uw toestemming, voordat zij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

mProvement zal uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. mProvement bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die mProvement over u verzamelt. Ook kunt u mProvement verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of naar u over te dragen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: mProvement t.a.v. Auke Kuijper 1217 AG Hilversum of via het online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat wij enkele gegevens aan u vragen om dit te kunnen verifiëren.

Klacht indienen

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door mProvement, dan kunt u bij ons een klacht indienen door het online contactformulier in te vullen.

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG.