Local search: Inspelen op de 'Mensen zoeken ook naar’ functie van Google

28 oktober 2020
Samenvatting in 30 seconden
  • Het 'Mensen zoeken ook naar' blokje geeft zoekers inzicht in meer soortgelijke en relevante vragen & bijbehorende antwoorden
  • Inzichten in de 'Mensen zoeken ook naar' functie. Hoe vaak en met welke regelmaat staat het blokje tussen de zoekresultaten
  • Zoekopdracht gerelateerde factoren waardoor de MZON functie getriggerd wordt zijn o.a. de lengte en het type zoekopdracht
  • Factoren binnen het MZON blokje zijn o.a. de paragraaf lengte en grootte van de tabel
  • Lees verder voor een aantal tips voor het optimaliseren voor de MZON functie

De 'People also ask' / 'Mensen zoeken ook naar' functie

SEMrush heeft onderzoek gedaan in Amerika naar de ‘People also ask’ (PAA) functie, in Nederland bekend als de ‘Mensen zoeken ook naar’ (MZON). Het onderzoek schijnt een licht op hoe vaak en met welke regelmaat deze functie naar voren komt, waar het blokje op de pagina staat, en of er een samenhang is met de lengte van de zoekopdracht en het wel of niet verschijnen ervan.

Wat is de 'Mensen zoeken ook naar' functie?

De MZON functie is een box die naar voren kan komen bij zoekopdrachten, het merendeel Engelstalige zoekopdrachten, maar af en toe ook bij Nederlandse zoekopdrachten. De resultaten in deze MZON box zijn gerelateerd aan jouw zoekopdracht, en geven in het kort antwoord op de vragen/relevante zoekopdrachten. Dit betekent dat jij het antwoord gelijk kan vinden op de zoekresultatenpagina, en jij niet naar een website wordt doorgestuurd. Hierbij een voorbeeld van de MZON box:

People Also Ask

Door de toename van voice assistants en de missie van Google om steeds meer en meer te veranderen in een kennisbank, zie je dat dit ook invloed heeft op de zoekmachine resultaat pagina(SERP). Deze 'Mensen zoeken ook naar' functie is een voorbeeld van dat Google verandert in een kennisbank. Het lijkt er dan ook op dat het steeds belangrijker wordt om getoond te worden in zulk soort functies (denk bijvoorbeeld ook aan de featured snippet, wat hier een ook voorbeeld van is).

In dit artikel zal de opkomst van de functie aan bod komen, hoe jij kans maakt om getoond te worden binnen de 'Mensen zoeken ook naar' box, en tot slot een aantal tips voor het optimaliseren.

De opkomst van de ‘Mensen zoeken ook naar’ functie

Volgens het onderzoek is het aantal SERPs wat een MZON box op de pagina heeft gegroeid met 40-42% sinds de functie werd geïntroduceerd in 2015. En het lijkt erop dat de functie bij de helft van de zoekresultatenpagina’s terug komt, waarbij het aantal nog iets hoger ligt wanneer de zoekopdracht via de mobiel is gedaan. Als de MZON functie wordt vergeleken met een andere functie, de featured snippet, is er zes keer meer kans dat er op de SERP een MZON box wordt getoond.

De stijging van deze trend is niet consequent binnen elke sector, zo blijkt uit het onderzoek dat de MZON box binnen de vastgoed branche maar tijdens 9,2% van de tijd wordt getoond, en het andere uiterste is de categorie computer & elektronica waar het maar liefst 64,2% is.

Dit is ook wel te verklaren, zoekopdrachten binnen de vastgoedbranche zijn vaker gericht op “appartementen in (locatie)”, dit zijn specifieke en gerichte zoekopdrachten. Terwijl binnen de computer & elektronica categorie de zoekopdrachten vaak meer oriënterend en onderzoekend zijn.

Gebruikmaken van de ‘Mensen zoeken ook naar’ functie

Om effectief in te kunnen spelen op de MZON functie, moet er eerst duidelijk zijn wat invloed heeft op de resultaten binnen de MZON box. Hoe bepaalt Google dat jouw resultaat getoond moet worden, en hoe kan daarop worden ingespeeld.

Zoekopdracht gerelateerde factoren

De lengte van de zoekopdracht

De MZON functie wordt in het algemeen het meest getriggerd door langere ofwel complexere zoekopdrachten. Er is namelijk een duidelijke correlatie met de lengte van de zoekopdracht en de waarschijnlijkheid dat de box op de SERP wordt getoond.

Als de zoekopdracht minder dan 7 woorden bevat is de kans 50% of lager, dit loopt van 16% bij een enkele zoekterm tot 49% bij een zoekopdracht met 6 woorden. Bij een zoekopdracht van 7 woorden ligt het percentage op 58% en bij 10 woorden op 72%.

Het type zoekopdracht

Het klinkt waarschijnlijk logisch, maar vragen of zoekopdrachten die enigszins vraag georiënteerd zijn verhogen ook de waarschijnlijkheid dat de MZON box getoond wordt op de zoekresultatenpagina. Bij 86% van de zoekopdrachten waarbij een van de ‘7-W’s’ (wie, wat, waar, wanneer, waarom, op welke wijze en met welke middelen) wordt gebruikt is de MZON box aanwezig.

Factoren binnen de ‘mensen zoeken ook naar’ functie

De MZON box is meestal gevuld met paragraven die direct van desbetreffende website komen, dit geldt voor 79% van de gevallen. Verder wordt de box gevuld met lijsten/opsommingen en tabellen.

De paragraaf lengte

Het gemiddelde aantal woorden binnen de MZON box is 41, wat inhoudt vat beknoptheid een belangrijk aspect is bij het maken van content voor de website.

Lengte van de lijst/opsomming

Tijdens het onderzoek is er geen lijst geweest met meer dan 8 benoemingen, met een minimum van twee.

Grootte van de tabel

De tabel is minimaal voorgekomen tijdens het onderzoek, dus hier is wat minder over te zeggen. Maar er zijn voorbeelden van één kolom met twee rijen, terwijl er ruimte is voor 14 rijen en drie kolommen.

De ‘Mensen zoeken ook naar’ functie in Nederland

Het onderzoek is gedaan in Amerika, en de resultaten reflecteren nog niet helemaal wat ik uit eigen ervaring merk bij het gebruik van Nederlandse zoekopdrachten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een Engelse zoekopdracht, dan verschijnt de MZON box vele malen vaker. Maar dit wil niet zeggen dat het niet verstandig is om dit op te pakken, het zou mij niks verbazen als de MZON box steeds meer en meer terugkomt bij Nederlandse zoekopdrachten in de aankomende tijd.

Tips voor het optimaliseren voor de MZON functie

Dus besluit jij alvast om de trend voor te zijn, hierbij dan enkele tips om te optimaliseren voor de MZON functie:

  • Onderzoek bestaande SERP functies, hierbij ga je onderzoeken of je nu al zoekwoorden gebruikt op jouw website, en binnen de content, die de MZON functie triggeren.
  • Ontdekken van gemiste kansen, dit door te verkennen of jouw site of jouw concurrentie zijn website zoekwoorden gebruikt die een MZON box triggeren binnen de zoekresultatenpagina, maar waarbij jij zelf niet in de box wordt getoond.
  • Het bedenken en ontdekken van MZON waardige content, door de woorden binnen de MZON box te integreren in jouw eigen strategie, maar ook de MZON box gebruiken als input voor content ideeën.
  • En een algemene tip, maar zorg ervoor dat jouw content geoptimaliseerd is voor SEO.