Google Analytics: Upgraden naar GA4 - Deel 1: De basis

29 maart 2022
Samenvatting in 30 seconden
  • Het einde van Universal Analytics is in zicht, wil je Google Analytics blijven gebruiken dan moet je overstappen naar Google Analytics 4.
  • Vanaf 1 juli 2023 zal er geen nieuwe data meer verwerkt worden in “UA web properties”.
  • Controleer de kwaliteit van de basis implementatie van GA4.
  • Controleer over een periode van een week of langer of het aantal paginaweergaven overeenkomt.
  • Worden de juiste query parameters uit de rapporten gefilterd?

Upgraden van Universal Analytics naar Google Analytics 4 [Deel 1]

Kort geleden heeft Google het einde van Universal Analytics aangekondigd. Vanaf 1 juli 2023 zal er geen nieuwe data meer verwerkt worden in “UA web properties”. Google adviseert diegenen die dit nog niet hebben gedaan om voor die tijd over te stappen naar Google Analytics 4.

Bij de introductie van GA4 heeft Google het zo makkelijk mogelijk gemaakt om de overgang te wagen. Met een druk op de knop is het mogelijk om een nieuwe GA4 property aan te maken die gekoppeld is aan de oude Universal Analytics web property. Google raadt hierbij aan Universal Analytics niet direct de rug toe te keren, maar in plaats daarvan GA4 te implementeren naaste de oude Universal Analytics implementatie.

Veel organisaties hebben inmiddels GA4 geïmplementeerd met de standaard set aan events om het daar vervolgens bij te laten… Maar nu het einde van Universal Analytics nadert en veel van GA4’s kinderziektes zijn genezen wordt het tijd voor het herzien / voltooien van die implementatie.

Dit artikel biedt handvaten voor het volbrengen van de uiteindelijke en volledige overstap van UA naar GA4. Hierbij ligt de aandacht vooral bij de stappen na de basis implementatie. We veronderstellen dus even dat de basis tag al is geplaatst en er in ieder geval data binnenkomt in de nieuwe web property.

In deel 1 zullen we onze focus leggen op het controleren van de kwaliteit van de basis implementatie van GA4.

In deel 2 wordt er stil gestaan bij het inrichten van (extra) events en e-commerce.

Tot slot zullen we in deel 3 aandacht besteden aan het inrichten van de rapporten.

Controleer de kwaliteit van de basis implementatie van GA4

Nadat de basis implementatie van GA4 heeft plaatsgevonden is het belangrijk om te controleren of de data goed binnenkomt en goed wordt verwerkt. Hieronder een aantal belangrijke stappen die je kunt doorlopen om de kwaliteit te controleren.

Komt de data overeen

Controleer ten eerste over een periode van een week of langer of het aantal paginaweergaven overeenkomt. Bij selectie van de data kun je het beste de huidige dag niet meenemen aangezien niet alle data direct zichtbaar is. Het verschil in paginaweergaven zou niet veel groter dan 1% moeten zijn. Zie je wel grote verschillen dan is het zinvol om een export te maken van alle pagina’s met aantal weergaven voor zowel UA en GA4 en deze in bijvoorbeeld Excel per pagina te vergelijken.

Houd er rekening mee dat gebruikers en sessies qua aantallen waarschijnlijk een grotere afwijking zullen hebben, aangezien afwijkende definities hierbij een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld bij sessies kan je per property bepalen wat de time-out tijd is van een sessie.

Pagina rapporten

Het is ook zinvol pagina rapporten met elkaar te vergelijken. Worden de juiste query parameters eruit gefilterd? In Universal Analytics had je vergaande mogelijkheden, onder andere met behulp van filters en reguliere expressies, mogelijkheden om URL’s te herschrijven en query parameters uit te sluiten. In GA4 zijn deze mogelijkheden beperkter. In de meeste gevallen zal een dergelijke aanpassing binnen GTM moeten worden gerealiseerd.

Verkeersbronnen

Ook is het handig om na te gaan of het rapport met verkeersbronnen een van je eigen domeinen bevat of eventueel domeinen van payment providers. Wanneer je domeinen van je eigen website tegenkomt (en het betreft reële aantallen) dan kun je die opnemen onder “Tag configuration” onder “Configure your domains”. GA4 draagt dan zelf zorg voor cross domain tracking. Controleer wel goed of dit cross domain tracking goed werkt. Tref je domeinen van je payment provider aan of van een andere website die niet als verkeersbron naar voren moet komen, voeg deze dan toe aan de “List unwanted referrals”.

Anonimiseren IP adressen

Verder is het van belang om er rekening mee te houden dat GA4 automatisch de IP adressen van bezoekers aan je website anonimiseert. Maar dat wil niet zeggen dat je hiermee aan alle privacy eisen voldoet. De belangrijkste fout die je kan maken, is het verzamelen van marketing data zonder toestemming van de gebruiker. Dit zal met name voorkomen als je in GA4 instellingen hebt gewijzigd voor Google Ads. Om te voorkomen dat marketing data zonder de benodigde toestemming wordt doorgeschoten, kun je het beste gebruikmaken van GTM. Om te voorkomen dat advertentie info wordt doorgeschoten zet je “allow_google_signals” op “false”.

Data sampling

Het is ook de moeite waard om te controleren in hoeverre je rapporten last hebben van “sampling”. Bij Explorer rapporten waarbij je een query doet over te veel sessies, kan GA4 beslissen niet alle sessies maar een deel (sample) daarvan op te halen. Deze data wordt dan geëxtrapoleerd om een voorspelling te doen over de echte aantallen. Hiermee hoeft Google minder data te verwerken en kan deze kosten besparen. Afhankelijk van de situatie kan dit echter ook leiden tot minder betrouwbare rapporten.

Het beste kun je in de Explorer een aantal rapporten uitproberen (met segmenten en data reeksen die je verwacht in werkelijkheid te gebruiken) om te beoordelen of er (te veel) sampling plaatsvindt. Je kun dit zien in de rechter bovenhoek van het rapport. Staat er een groen vinkje dan vindt er geen sampling plaats. Is dat een oranje driehoekje dan vindt er wel sampling plaats. Beoordeel of je de mate van sampling onacceptabel vindt. Zo ja, dan raden we aan de functie te activeren waarmee GA4 data automatisch naar BigQuery wordt geëxporteerd. Daar later in deel 3 meer over. Specifiek interesse in de samenwerking tussen GA4 en BigQuery, bekijk dan ons artikel geschreven over GA4 en BigQuery.

Dit was deel 1 van onze 3-delige serie gericht op de overstap van Universal Analytics naar Google Analytics 4. In deel 2 zullen we dieper ingaan op events, dimensies en e-commerce binnen GA4.